Εξοπλισμός επεξεργασίας ψαριού

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Ν.Α. ΜΑΚΕΛΗΣ λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας στην βιομηχανία του ψαριού μπορεί να προσφέρει καινοτόμες και προσαρμοσμένες λύσεις  βασισμένες στις ανάγκες του πελάτη.
Αναλαμβάνουμε την περαίωση ολοκληρωμένων γραμμών επεξεργασίας και συσκευασίας ψαριών από τον σχεδιασμό μέχρι και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να προμηθεύσουμε τους πελάτες μας με :

 • Συστήματα αποπάγωσης
  Παραγουλιστήρια
  Γλασσαριστικά

 • Μηχανήματα ζύγισης, διαλογής και δημιουργίας batch με έλεγχο βάρους

  Πολυκέφαλα ζυγιστικά μηχανήματα

 • Συστήματα και μηχανές injection άλμης
  Συστήματα αποδερμάτωσης
  Συστήματα απεντέρωσης με κενό αέρος
  Συστήματα απολέπισης
  Συστήματα αποκεφαλισμού
  Φιλεταριστικά

 • Μηχανήματα τεμαχισμού σε φέτες και φιλέτα σε ίσο βάρος

 • Φούρνοι καπνίσματος

 • Μηχανήματα συσκευασίας κενού αέρος και τροποποιημένης ατμόσφαιρας
  Συστήματα Xray
  Ζυγαριές ετικετέζες
  Ρομποτικά συστήματα διακίνησης

 • Σπειροειδείς καταψύκτες
  Ευθύγραμμοι καταψύκτες

 • Γραμμές κονσερβοποίησης

Επίσης η Ν.Α. ΜΑΚΕΛΗΣ παράγει στις εγκαταστάσεις της ανοξείδωτες κατασκευές και βοηθητικό εξοπλισμό για την βιομηχανία τροφίμων.