Συσκευασία & Υγιεινή

Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να προμηθεύσει μηχανολογικό εξοπλισμό για συσκευασία ψαριού, κρέατος και πουλερικών. Επίσης, καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε επιχείρισης για τον υγειονομικό εξοπλισμό και τα συστήματα καθαρισμού.

Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να προμηθεύσουμε τους πελάτες μας με :

Συσκευαστικές Μηχανές

  • Συσκευαστικές Μηχανές τύπου Traysealer
  • Συσκευαστικές Μηχανές τύπου Thermoforming
  • Συσκευαστικές Μηχανές τύπου Vacuum
  • Συσκευαστικές Μηχανές τύπου Stretch Film
  • Συσκευαστικές Μηχανές τύπου Flow Pack

Υγειονομικός Εξοπλισμός

  • Ιματιοθήκες Προσωπικού
  • Υγειονομικoί Σταθμοί Καθαρισμού
  • Πλυντήρια