Μηχανήματα ζύγισης, διαλογής και δημιουργίας batch με έλεγχο βάρους