Το κατεψυγμένο προϊόν εισέρχεται σε μια δεξαμενή απόψυξης που έχει κυκλοφορήσει νερό σε συνεχή αργή περιστροφή. Το νερό στη δεξαμενή ανακυκλώνεται μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας που ρυθμίζει τη θερμοκρασία και διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του. Μια πατενταρισμένη πλευρική έγχυση νερού και αέρα παρέχει τη σωστή ποσότητα πίεσης στο προϊόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης, ώστε τα μεμονωμένα κομμάτια να διαχωρίζονται γρηγορότερα. Το αποτελεσματικό, χαμηλής θερμοκρασίας απόψυξης σύστημα αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων και αυξάνει την ποιότητα της επιφάνειας του προϊόντος διατηρώντας παράλληλα το χρόνο απόψυξης όσο το δυνατόν συντομότερο.