Οι μηχανές χρησιμοποιούνται για το μαλάκωμα κατεψυγμένων χταποδιών και μαλακίων.
Κατάλληλες για ιχθυοπωλεία και εστιατόρια.