Αναδευτήρες (Βαρέλες, Tumbler)

Εκτός από τους συμβατικούς αναδευτήρες που διατίθενται στην αγορά, οι οποίοι φορτώνονται κατά παρτίδες και κυρίως με το χέρι, έχει αναπτυχθεί για την παραγωγή επικαλυμμένων ή μαριναρισμένων νωπών προϊόντων μια σειρά νέων βαρελών.

Η γραμμές πεξεργασίας μικρότερων μερίδων με δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων συστατικών ανάδευσης και ελεγχόμενης μεθόδου προσθήκης σε ακολουθία διαφορετικών συστατικών, οδηγούν σε μια πολύ πιο σταθερή ποιότητα προϊόντος.

Επιτρέπουν επίσης πιο αξιόπιστη παρακολούθηση και ανίχνευση προϊόντων.

Η μετρούμενη ποσότητα επίστρωσης ή μαρινάτας εγχύεται αυτόματα σε ένα ή περισσότερα τμήματα, καθιστώντας επίσης δυνατή τη χρήση συνδυασμών μαρινάδων και γαρνιτούρων.

Μια ελεγχόμενη δύναμη μασάζ διασφαλίζει ότι η μαρινάδα στα τμήματα όχι μόνο κατανέμεται εξίσου στα προϊόντα, αλλά επίσης διεισδύει στο προϊόν.

Ανάλογα με το προϊόν και την επίστρωση ή τη μαρινάδα, ειδικά εξαρτήματα μασάζ μπορούν να τοποθετηθούν στα περιστρεφόμενα τμήματα για να επιτευχθεί το επιθυμητό προϊόν.

Διαθέτουν αρθρωτή ρύθμιση και μπορούν να επεκταθούν με τμήματα για να ικανοποιήσουν τον απαιτούμενο χρόνο ή χωρητικότητα στο μέλλον. Ο αριθμός των απαιτούμενων τμημάτων εξαρτάται από την επιθυμητή χωρητικότητα, τον τύπο προϊόντος και την απαιτούμενη διαδικασία.

Διαθέτουν :

  • Αυτόματη τροφοδοσία, χωρίς χειροκίνητη φόρτωση
  • Εντελώς ενσωματωμένη λειτουργία
  • Μείωση κόστους εργασίας και υλικών
  • Σύντομοι χρόνοι διαδικασίας
  • Αρθρωτή ρύθμιση, ανάλογα με τη χωρητικότητα
  • Ταυτόχρονη λειτουργία μικρών παρτίδων
  • Δυνατοί συνδυασμοί μαρινάδων και γαρνιτούρων
  • Ελεγχόμενη δύναμη μασάζ για διείσδυση προϊόντος
  • Αξιόπιστη παρακολούθηση και ανίχνευση προϊόντων