Αναμείκτες (Mixer)


Οι αναμείκτες διαθέτουν ένα δοχείο χωρητικότητας έως 200 λίτρων και μπορούν να χωρέσουν περίπου 160 λίτρα προϊόντος ανάμιξης. Είναι τέλεια εξοπλισμένοι  για εργασίες ψύξης, επεξεργασίας κενού ή μεταβλητής ταχύτητας βραχίονα για την επίτευξη τέλειων αποτελεσμάτων, αυτή η επιτυχία έγκειται στην τεχνολογία ελέγχου.

Χρησιμοποιούν πολύ μικρό χώρο στο δάπεδο και είναι εξοπλισμένοι με σύστημα υψηλής τεχνολογίας που οδηγεί σε καλύτερα προϊόντα, περισσότερη δημιουργικότητα και μικρότερους χρόνους επεξεργασίας.

Ένα πλήθος ηλεκτρονικών βοηθών με μια εξαιρετικά ευέλικτη τεχνολογία υπολογιστών, παράγει τις τέσσερις λειτουργίες της διαδικασίας ανάδευσης, ανάμειξης, μαριναρίσματος και της αλάτισης. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες καθιστά δυνατή την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων. Το σύστημα τροφοδοσίας εγγυάται μικρότερο χρόνο εργασίας και καλύτερη ποιότητα.

Μπορούν να εκτελέσουν πολλές λειτουργίες. Η ανάμειξη με αντίθετη περιστροφή προσφέρει την επιλογή να περιστρέφεται το ένα χέρι πιο γρήγορα από το άλλο ή και τα δύο χέρια να λειτουργούν συγχρονισμένα. Οι μεγάλες παρτίδες επιτυγχάνουν ασυνήθιστα ομοιόμορφη συνοχή και ο χρόνος επεξεργασίας μειώνεται σημαντικά.

Είναι η λύση για τις μελλοντικές απαιτήσεις στην τεχνολογία παραγωγής και παρουσίασης τροφίμων.