Ευθύγραμμοι καταψύκτες

Οι ευθύγραμμοι καταψύκτες είναι θάλαμοι όπου ψυχρός αέρας εισέρχεται διαμέσου ανοιγμάτων για την ψύξη του προϊόντος.