Φιλεταριστικά (Filleting)

Οι μηχανές φιλετοποίησης προσφέρουν ακρίβεια απαραίτητη για την επίτευξη μέγιστης απόδοσης, υψηλής ποιότητας και καθιστούν τη διαδικασία εξαιρετικά ικανοποιητική μέσω του συστήματος αυτοματισμού.

Προσφέρουν:

  • Κατανομή υψηλής αξίας
  • Κοπή σε σταθερό βάρος με ελάχιστη περίσσεια
  • Καινοτόμα μοτίβα κοπής
  • Νέα τεχνολογία ελέγχου που ενισχύει την ακρίβεια
  • Λειτουργία υψηλής ταχύτητας που μεγιστοποιεί την απόδοση

Οι εξοπλισμοί συνδυάζουν υψηλά επίπεδα ακρίβειας, απόδοσης και αξιοπιστίας με καινοτόμο λογισμικό, κόβουν προϊόντα χωρίς κόκαλα σε σταθερό βάρος και σε ομοιόμορφες διαστάσεις, ενώ η περίσσεια διατηρείται απόλυτα στο ελάχιστο.