Κρεατομηχανές (Mincer/Grinder)

Οι μύλοι κατασκευάζονται για να χειρίζονται εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας τόσο φρέσκου όσο και κατεψυγμένου κρέατος. Ο μοναδικός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει συνεπή ροή από το μύλο με λιγότερο πλύσιμο, ελάχιστη καταστροφή πρωτεΐνης και περιορισμένη αύξηση θερμοκρασίας. Άκρως αποτελεσματική άλεση και ανάμιξη μέσω ανάλυσης ακρίβειας λίπους, μέχρι την έτοιμη μερίδα κρέατος

Η γραμμή προετοιμασίας έχει πλήρως ενσωματωμένη διαδικτυακή ανάλυση λίπους, βασισμένη σε τεχνολογία χωρίς επαφή, η οποία μετρά την περιεκτικότητα του κρέατος σε λιπαρά καθώς αφήνει το μύλο σε χωρητικότητα έως και 20 τόνους/ώρα.

Χρησιμοποιώντας μοναδική τεχνολογία φασματοσκοπίας, η εισερχόμενη πρώτη ύλη αναλύεται και υπολογίζεται το ποσοστό λίπους της, παρέχοντας προϊόντα κιμά ανώτερης ποιότητας με τα υψηλότερα επίπεδα συνέπειας.

Πέρα από τη διαδικασία προετοιμασίας κρέατος διαθέτουν εξοπλισμό ολοκληρωμένης σειράς για τη δημιουργία μερίδων κιμά για λιανική.

Οι εξοπλισμοί περιλαμβάνουν εξειδικευμένες μηχανές παραγωγής μερίδων κιμά πριν από τη συσκευασία, την ετικετοποίηση και την τελική αποστολή.