Μηχανές έγχυσης άλμης (Injector)

Η τεχνολογία έγχυσης έχει σχεδιαστεί για την έγχυση άλμης ή υγρού που ενισχύει τη γεύση σε φρέσκο χοιρινό και βοδινό κρέας χωρίς κόκκαλα.

Οι μηχανές φορτώνουν το προϊόν μέσω ενός μεταφορέα ή άλλου αυτόματου μηχανισμού φόρτωσης.

Ο χειριστής χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική οθόνη αφής για τον έλεγχο του μηχανήματος και για την παρακολούθηση της απόδοσης της έγχυσης.
Ένα σετ από βελόνες εγχύσεως διανέμουν ομοιόμορφα, σε κοντινή απόσταση, υγρό στο προϊόν Το σύστημα ελέγχου υγρών διατηρεί σταθερά και ακριβή ποσοστά έγχυσης.
Η οθόνη αφής προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και 40 συνταγές για εύκολη αλλαγή

Τα φίλτρα πολλαπλών σταδίων μπορούν να εκτελέσουν βαρδια 8 ωρών χωρίς καθαρισμό σε ολόκληρο το σύστημα. Μεμονωμένα φίλτρα μπορούν να καθαριστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Η κεφαλή περιλαμβάνει βελόνες με δυνατότητα έγχυσης με τη χαμηλότερη τυπική απόκλιση.

Η αποχέτευση γίνεται εύκολη με αφαιρούμενο μεταφορικό συρτάρι και χαρακτηριστικά Clean-In-Place. Εξελιγμένη τεχνολογία αντλίας και κεφαλής βελόνας. Μειωμένο κόστος συντήρησης και λειτουργίας σε σύγκριση με μοντέλα προηγούμενων ετών.

Οι προγραμματιζόμενες συνταγές προϊόντων παρέχουν ακριβείς προσαρμογές και εύκολη εναλλαγή συνταγών

Διαθέτουν:

  • Συρτάρι δίσκου (προαιρετικό)
  • Σύστημα φίλτρου
  • Ηλεκτρικό πίνακα
  • Οθόνη αφής