Μηχανήματα συσκευασίας, κενού αέρος και τροποποιημένης ατμόσφαιρας

Οι αυτόματο μηχανές συγκόλλησης  δίσκων είναι κατάλληλες για όλα τα είδη προσχηματισμένων κανονικών δίσκων
Μπορούν να κάνουν τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP), συσκευασία κενού (vacuum), και skin.
Το σύστημα μεταφοράς δίσκων πραγματοποιείται με βραχίονες με υψηλή ακρίβεια στην τοποθέτησή τους.

Είναι σχεδιασμένες για ενσωμάτωση σε υψηλές γραμμές παραγωγής και σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες με υψηλή απόδοση.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά εκτυπωμένου φιλμ καθώς επίσης μπορούν να λειτουργήσουν σε μονή ή διπλή γραμμή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δίσκων και του μοντέλου.