Μηχανήματα συσκευασίας, κενού αέρος και τροποποιημένης ατμόσφαιρας

Μπορούν να δημιουργήσουν τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP) και συσκευασία κενού (Vacuum). Διαθέτουν σύστημα μεταφοράς δίσκων με βραχίονες. Είναι κατάλληλες για ενσωμάτωση σε αυτοματοποιημένη διαδικασία με μεσαία-υψηλή απόδοση παραγωγής και υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης δίσκου.

Εώς 23 κύκλοι / λεπτό σε κοπή και συγκόλληση και έως 20 κύκλοι / λεπτό σε σύστημα τροποποιημένης ατμόσφαιρας.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά συγκόλλησης με εκτύπωση άνω φιλμ.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του προϊόντος που πρόκειται να συσκευαστεί, μπορεί να γίνει με σύστημα τροποποιημένης ατμόσφαιρας, με σύστημα κενού, σύστημα skin κ.α.

Η διαδικασία συγκόλλησης μπορεί να είναι σε μία σειρά (μονή γραμμή) ή σε δύο σειρές (διπλή γραμμή) ανάλογα με τις μορφές που θα συσκευαστούν.