Μηχανήματα ζύγισης, διαλογής και δημιουργίας batch με έλεγχο βάρους

Τα οφέλη που προσφέρουν τα πολυκέφαλα ζυγιστικά μηχανήματα στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων είναι η καλύτερη ιχνηλασιμότητα και η διασφάλιση ποιότητας καθώς παρακολουθούν και ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο τις παρτίδες του νωπού κρέατος.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εξάλειψη της κολλητικότητας του προϊόντος και η συλλογή δεδομένων παρέχοντας πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας.

Τα ζυγιστικά πολυκέφαλα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ένα ειδικό σύστημα τροφοδοσίας και διανομής για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή διανομή των εισερχόμενων προϊόντων στις χοάνες.

Αυτές οι χοάνες διαθέτουν επίσης μια ειδική αντικολλητική επιφάνεια που εξασφαλίζει τη διανομή προϊόντων χωρίς προβλήματα σε κάδους ζύγισης.
Μαζί, αυτές οι βασικές λεπτομέρειες οδηγούν σε πολύ ακριβείς παρτίδες και ελάχιστη φύρα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση.

Τα ζυγιστικά μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το χειρισμό προϊόντων νωπού κρέατος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ακρίβεια και την υψηλή χωρητικότητα.

Το ενσωματωμένο λογισμικό έχει τον κεντρικό έλεγχο της παραγωγής, οδηγώντας σε βελτιστοποιημένη επεξεργασία, υψηλότερες αποδόσεις και πλήρη ιχνηλασιμότητα για κάθε παρτίδα που παράγεται.
Οι πληροφορίες για όλες τις παρτίδες συλλέγονται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.
Με δυνατότητα δημιουργίας αναφορών μπορούν δίνουν μια εικόνα για την επιχειρησιακή απόδοση σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
Αυτή η στατιστική ανάλυση επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων για βελτιστοποίηση της παρτίδας.
Η απομακρυσμένη διαχείριση προγραμμάτων επιτρέπει τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο από τις ρυθμίσεις της μηχανής απευθείας από το γραφείο ελέγχοντας την παρτίδα του προιόντος.
Το λογισμικό τους δίνει τη δυνατότητα να ενσωματωθούν σε πλήρη γραμμή παραγωγής εξασφαλίζοντας τη διατήρηση των κανονισμών υγιεινής.

Οι μηχανές δημιουργίας μαζικών παρτίδων με υψηλή ταχύτητα (speedbatcher), ζυγίζουν αυτόματα την πρώτη ύλη σε υποβαθμίσεις, οι οποίες στη συνέχεια συνδυάζονται επιλεκτικά για να σχηματίσουν το βέλτιστο βάρος παρτίδας.

Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στα συγκεκριμένα μηχανήματα να ξεπεράσουν όλα τα συμβατικά συστήματα χοάνης τόσο από την άποψη της ταχύτητας όσο και της ακρίβειας. Επιπλέον, η μονάδα είναι πλήρως αυτόματη από την είσοδο έως την παράδοση. Προσφέρουν υψηλό όγκο, γρήγορη και ακριβή παρτίδα σταθερού βάρους με ελάχιστη φύρα.

Μέγιστο μέγεθος παρτίδας 28 κιλά
Απόδοση έως 12 παρτίδες / λεπτό, ανάλογα με το μέγεθος της παρτίδας και τον τύπο του προϊόντος