ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Οι λύσεις που προσφέρουμε, βοηθούν τους συνεργάτες μας μέσω της επεξεργασίας των πουλερικών να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, την ποιότητα κι άλλους κρίσιμους παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του προϊόντος.
Ξεκινώντας από μεμονωμένες μονάδες για συγκεκριμένες διαδικασίες όπως ζύγιση, διαλογή, ανάμειξη, injection άλμης, ψήσιμο, σύστημα εξομάλυνσης, έως ολοκληρωμένες λύσεις, όπως γραμμές ταξινόμησης, φιλετοποίηση, μεριδοποίηση, μαρινάρισμα, τεμαχισμό, ψύξη, συσκευασία και σύστημα καθαρισμού, οι εξοπλισμοί μας είναι κατασκευασμένοι και προσαρμοσμένοι στο σκληρό περιβάλλον της επεξεργασίας πουλερικών, λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή και την ασφάλεια.