ΨΑΡΙ

Οι λύσεις που προσφέρουμε, βοηθούν τους συνεργάτες μας μέσω της επεξεργασίας των ψαριών να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, την ποιότητα κι άλλους κρίσιμους παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του προϊόντος.
Ξεκινώντας από μεμονωμένες μονάδες για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως ζύγιση, διαλογή, γλασσάρισμα, αποπάγωση, αποδερμάτωση, απολέπιση, απεντέρωση, αποκεφαλισμό
τεμαχισμό και αφαίρεση οστών, έως ολοκληρωμένες λύσεις, όπως γραμμές ταξινόμησης, φιλετοποίηση, καπνισμό, ετικετοποίηση, μεριδοποίηση, ψύξη και κονσερβοποίηση, οι εξοπλισμοί μας είναι κατασκευασμένοι και προσαρμοσμένοι στο σκληρό περιβάλλον της επεξεργασίας ψαριών, λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή και την ασφάλεια.