Ρομποτικά συστήματα διακίνησης

Τα ρομποτικά συστήματα είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτα για αυτοματοποιημένη παρτίδα σταθερού βάρους και δίσκους για φιλέτα.
Τα συστήματα διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα την περίσσεια με έξυπνη ανάμιξη προϊόντων. Σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση και ακρίβεια μπορούν να ομαδοποιήσουν έως και 300 φιλέτα ανά λεπτό, ανάλογα με την έκδοση.

Διαθέσιμα σε διάφορες εκδόσεις με δύο έως τέσσερα κελιά, ευέλικτα και με σταθερή στάθμιση βάρους μπορούν να εκτελέσουν έως και τρεις μεμονωμένες εργασίες δίσκου ταυτόχρονα. Αυτό εγγυώνται με την επιλεγή μέγιστης δυνατής ποσότητας φιλέτων για συσκευασία δίσκου.

Μια προαιρετική μονάδα εκκένωσης επιτρέπει την εκτέλεση μικτών εργασιών όπως χύμα τροφοδοσία κ.α. Αυτό βελτιώνει περαιτέρω τη χρήση του προϊόντος.
Ο αποτελεσματικός ιμάντας υψηλής τριβής ΄χωρίς πτήση΄ επιτρέπει στα συστήματα XRay να εκτελούν σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πλαστικών και πολυστυρενικών δίσκων.
Η διανομή δίσκου εξασφαλίζεται με ένα ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης δίσκων. Η μετάβαση από έναν τύπο δίσκου σε άλλο είναι γρήγορη και εύκολη.

Διαθέτουν ειδικά ανεπτυγμένο λογισμικό που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερες ρομποτικές κεφαλές ανά σύστημα να συνεργάζονται σε ένα δίσκο, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη απόδοση της παρτίδας.

Με τη συμπαραγωγή των δίσκων φιλέτου, το κοινό χαρακτηριστικό παρτίδας λωρίδας εξασφαλίζει αποτελεσματική χρήση προϊόντων με βελτιωμένη τοποθέτηση φιλέτου. Αυτό μεγιστοποιεί την απόδοση και ενισχύει την κατώτατη γραμμή. Τα έξυπνα χαρακτηριστικά απλοποιούν επίσης ολόκληρη τη διαδικασία και μειώνουν το συνολικό αποτύπωμα του συστήματος.

Διατίθενται ως μέρος μιας πλήρους γραμμής παραγωγής και είναι ιδανικά για το σύστημα φιλετοποίησης και το σύστημα αφαίρεσης οστών.

Προσφέρουν ευελιξία και εξαιρετική αξιοποίηση των προϊόντων στις εγκαταστάσεις παραγωγής, ενώ παρέχουν στους μεταποιητές πλήρη έλεγχο και λειτουργική επισκόπηση.

Η γραμμές απομόνωσης, φιλετοποίησης και παρτίδων προσφέρουν υψηλή χρήση προϊόντων και εξαιρετικά αποτελέσματα παρτίδας με ελάχιστη περίσσεια.