ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι λύσεις που προσφέρουμε, βοηθούν τους συνεργάτες μας μέσω της κατάλληλης επιλογής εξοπλισμού να βελτιώσουν την απόδοση, την ποιότητα κι άλλους κρίσιμους παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του προϊόντος.
Ξεκινώντας από μεμονωμένες μονάδες για συγκεκριμένες διαδικασίες όπως συσκευαστικές μηχανές traysealer, thermoforming, vacuum, stretchfilm, flowpack, flowvac μέχρι ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής.