Συσκευαστικές Μηχανές τύπου Flow Pack

Αυτόματες μηχανές για υψηλές παραγωγές.
Οριζόντια συσκευασία χρησιμοποιώντας ένα μονό πηνίο με τρεις συγκολλήσεις: δύο διασταυρώσεις και μία διαμήκη συγκόλληση.