Συσκευαστικές Μηχανές τύπου Thermoforming

Μηχανές θερμοδιαμόρφωσης για μαλακό ή σκληρό φιλμ με τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP) και επιλογές κενού.