Συσκευαστικές Μηχανές τύπου Traysealer

Αυτόματες μηχανές συγκόλλησης δίσκων με σύστημα κενού και/ή έγχυσης αερίου.