Συστήματα απεντέρωσης με κενό αέρος (Evisceration)

Οι εξοπλισμοί απεντέρωσης αφαιρούν τα χαλαρά σπλάχνα και τον νεφρό από τα ψάρια. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενους τροχούς και βούρτσες για να καθαρίσει η κοιλιακή χώρα του ψαριού. Τα μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα να σώσουν το αυγοτάραχο, να επεξεργαστούν τα ψάρια με ή χωρίς το κεφάλι.