Συστήματα αποκεφαλισμού (Beheading)

Τα συστήματα αποκεφαλισμού ενσωματώνουν την αυτόματη τοποθέτηση κάθε μεμονωμένου ψαριού για να διασφαλιστεί ότι η κοπή των κεφαλών είναι στη βέλτιστη θέση για μέγιστη απόδοση.