Συστήματα επιδερμικής ψύξης

Ένας θάλαμος εξισορρόπησης ψύξης, ψύχει και τρυφεροποιεί παράλληλα. Για βέλτιστη τρυφερότητα, ο θάλαμος θα πρέπει να ακολουθεί ένα σύστημα ψύξης σοκ.

Η εξισορρόπηση ψύξης είναι η δεύτερη φάση ενός συστήματος δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο τα κρέατα ψύχονται γρήγορα για να εμποδίσουν την ανάπτυξη βακτηρίων.
Στη δευτερεύουσα φάση, που διαρκεί πολύ περισσότερο, τα κρέατα ψύχονται αργά στον πυρήνα, χρησιμοποιώντας λιγότερο κρύο αέρα σε χαμηλότερες ταχύτητες.

Πριν μπουν στο θάλομο εξισοσταθμισμένης ψύξης, επιστρέφουν χειροκίνητα στην περιστρεφόμενη πολυσυσκευασία, η οποία μπορεί να κρατήσει εως 12 ανά αλυσίδα. Αυτό οδηγεί σε αποτελεσματική χρήση του διαθέσιμου χώρου αλλά και στην πιο καλή ψύξη.
Η μέθοδος ανάρτησης προϊόντων με δύο πόδια αποτρέπει την παραμόρφωση του σφαγίου στο στάδιο της ψύξης. Έτσι διασφαλίζει τις υψηλότερες αποδόσεις στις μεταγενέστερες διαδικασίες κοπής.
Η Ψύξη πυρήνα δεύτερου σταδίου ακολουθείται μετά την ψύξη σοκ του πρώτου σταδίου

  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.