Συστήματα Xray

Οι μηχανές XRay χρησιμοποιούν κορυφαία τεχνολογία ακτίνων Χ και έναν εξελιγμένο αλγόριθμο για να αναλύσουν ολόκληρους μυες και τριμαρισμένα κομμάτια ώστε να δημιουργήσουν παρτίδα με συγκεκριμένη αναλογία λίπους.

Το σύστημα XRay επιτρέπει να οριστεί ένας ακριβής δείκτης λίπους για όλες τις παρτίδες, επιτρέποντας να δημιουργούνται εύκολα διάφορα είδη τελικών προϊόντων. Παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού τύπου κοπής σε διάφορα προϊόντα. Αυτό το επίπεδο ελέγχου των προδιαγραφών προϊόντος, επιτρέπει να δημιουργούνται πολύτιμα προϊόντα με μεγαλύτερους όγκους, διασφαλίζοντας στο απόλυτο την ποιότητα της αρχικής ύλης.

Το επίπεδο ακρίβειας που προσφέρει το XRay βοηθά για να ελαχιστοποιηθεί η φύρα. Ανιχνεύει οστά και άλλους σκληρούς ρύπους, όπως γυαλί και μέταλλο, με απαράμιλλη ακρίβεια.

Το σύστημα είναι εγγύηση ότι οι τελικοί αποδέκτες, πελάτης και καταναλωτής θα λαμβάνουν πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας με συνέπεια, από την εταιρεία που χρησιμοποιεί τη μηχανή, τα οποία πληρούν και υπερβαίνουν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας.