Συστήματα Xray

Τα συστήματα XRay προσφέρουν πολύ πιο αξιόπιστα και συνεπή αποτελέσματα από το μη αυτόματο έλεγχο και επιτρέπoουν στους επεξεργαστές να προσφέρουν προϊόντα ψαριού χωρίς κόκαλα ανώτερης ποιότητας. Η προηγμένη τεχνολογία παρέχει δυνατότητες ανίχνευσης οστών που είναι άνευ προηγουμένου μεταξύ των συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης.

Η ποιότητα των ψαριών ενισχύεται με τη μείωση του χειρισμού των προϊόντων καθώς τα προϊόντα χωρίς κόκαλα περνούν από το μηχάνημα χωρίς να αγγίζονται.

  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet eleifend in, elementum dui. Aliquam fringilla, massa. Pellentesque nunc. Duis pretium erat sit amet nisl. Vestibulum ante ipsum eleifend ipsum dolor leo velit.