Εξατομικευμένες λύσεις & εφαρμογές

Σας ακούμε

Στη ΜΑΚΕΛΗΣ, έχουμε ως στόχο τη διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων γεύσης, υφής και θρεπτικής αξίας για τα τρόφιμα – from farm to fork. Κατανοούμε και δίνουμε σημασία σε κάθε λεπτομέρεια στην παραγωγή τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ακούγοντας πάντα σε βάθος τις δικές σας ανάγκες.

Υποστηρίζουμε την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας & ασφάλειας παρέχοντας εξοπλισμό, συστήματα και υπηρεσίες και προτείνοντας παράλληλα εξατομικευμένες λύσεις με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Σχεδιάζουμε για εσάς

Η ΜΑΚΕΛΗΣ διαθέτει τεχνολογικό κέντρο με εξειδικευμένους μηχανικούς όπου αναπτύσσουν συστήματα και εφαρμογές, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες για τη δυναμική των μηχανών, για το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων διακίνησης με τη χρήση αυτοματισμού.

Μηχανολογική μελέτη & σχεδιασμός
Μηχανολογικός σχεδιασμός γραμμών παραγωγής
Σχεδιασμός εργοστασίων και ροής παραγωγής (work flow)
Σχεδιασμός customized εφαρμογών και μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων & συστημάτων αυτοματισμού
Εξατομικευμένες εφαρμογές
Τεχνική υποστήριξη & service
Προμήθεια ανταλλακτικών