Οι κάθετες αυτόματες μηχανές συσκευασίας χρησιμοποιούν ένα πηνίο φιλμ για να φτιάξουν ένα πακέτο με τρεις συγκολλήσεις: δύο εγκάρσιες και μία διαμήκης συγκόλληση. Το κύριο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει προϊόντα χύμα, προϊόντα σε κόκκους, προϊόντα ζύμης ή προϊόντα δύσκολα στον χειρισμό. Αυτός ο τύπος μηχανής απευθύνεται τόσο σε αγορές τροφίμων όσο και σε άλλες αγορές.