Το εύρος των μηχανημάτων που διαθέτουμε, παρέχει τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνολογία που τους προσφέρεται, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα. Στόχος μας είναι να χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις τόσο με τους συνεργάτες μας, όσο και με τους πελάτες μας. Με γνώμονα τα παραπάνω, η εταιρεία μας παρέχει την παράδοση αυτόνομων μηχανημάτων έως και ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής.

Οι λύσεις που προσφέρουμε, βοηθούν τους συνεργάτες μας μέσω της επεξεργασίας του κρέατος να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, την ποιότητα κι άλλους κρίσιμους παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του προϊόντος.

Ξεκινώντας από μεμονωμένες μονάδες για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως ζύγιση, διαλογή,κοπή και αφαίρεση οστών, έως ολοκληρωμένες λύσεις, όπως γραμμές ταξινόμησης, βαρέλες, φιλετοποίηση, μεριδοποίηση, μαρινάρισμα, τεμαχισμό και ψύξη, οι εξοπλισμοί μας είναι κατασκευασμένοι και προσαρμοσμένοι στο σκληρό περιβάλλον της επεξεργασίας κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή και την ασφάλεια.