Οι αυτόματες μηχανές συσκευασίας τύπου stretch film είναι ιδιαίτερα ευέλικτες για τη συσκευασία νωπών προϊόντων σε περιέκτες, χρησιμοποιώντας stretch film. Αυτός ο τύπος μηχανής απευθύνεται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων.