Αυτοματισμοί / Εξατομικευμένες Λύσεις

https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/10/Αυτοματισμοί1.webp
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/10/Αυτοματισμοί1.webp
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/05/img-gray-skew.png

Εξατομικευμένες λύσεις

Η ΜΑΚΕΛΗΣ κατασκευάζει συστήματα αυτοματισμού & μεταφοράς από απλές λύσεις έως εξατομικευμένες εφαρμογές. Δυνατότητα ενσωμάτωσης & διασύνδεσης συστημάτων αυτοματισμού με τον υπάρχον βιομηχανικό εξοπλισμό της εκάστοτε μονάδας.
Μηχανολογική μελέτη & σχεδιασμός
Κατασκευή μηχανημάτων & συστημάτων αυτοματισμού
Εξατομικευμένες εφαρμογές
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/10/Αυτοματισμοί1.webp
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/05/img-gray-skew.png

Εξατομικευμένες λύσεις

Η ΜΑΚΕΛΗΣ κατασκευάζει συστήματα αυτοματισμού & μεταφοράς από απλές λύσεις έως εξατομικευμένες εφαρμογές. Δυνατότητα ενσωμάτωσης & διασύνδεσης συστημάτων αυτοματισμού με τον υπάρχον βιομηχανικό εξοπλισμό της εκάστοτε μονάδας.
Μηχανολογική μελέτη & σχεδιασμός
Κατασκευή μηχανημάτων & συστημάτων αυτοματισμού
Εξατομικευμένες εφαρμογές

Σχεδιασμός

Μελέτη

Παραγωγικότητα

https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/10/aytomatismoi.webp
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/05/img-gray-skew.png
Ολιστική Προσέγγιση

Για κάθε ανάγκη

Η ΜΑΚΕΛΗΣ διαθέτει τεχνολογικό κέντρο με εξειδικευμένους μηχανικούς όπου αναπτύσσουν συστήματα και εφαρμογές, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες για τη δυναμική των μηχανών, για το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων διακίνησης με τη χρήση αυτοματισμού.
Μηχανολογική μελέτη & σχεδιασμός
Μηχανολογικός σχεδιασμός γραμμών παραγωγής
Σχεδιασμός εργοστασίων και ροής παραγωγής (work flow)
Σχεδιασμός customized εφαρμογών και μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων & συστημάτων αυτοματισμού
Εξατομικευμένες εφαρμογές
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/10/aytomatismoi.webp