Η Μακέλης παρέχει ευρεία γκάμα λύσεων συσκευασίας στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, με λύσεις σχεδιασμένες τόσο για τον τελικό καταναλωτή όσο και για την αγορά HORECA. Το εύρος των μηχανημάτων που παρέχει μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη του πελάτη.
Συσκευαστικές μηχανές Thermoforming
Συσκευαστικές μηχανές Tray – Sealing
Συσκευαστικές μηχανές συρρίκνωσης τύπου Flow Vac
Οριζόντιες συσκευαστικές μηχανές τύπου Flow Pack (HFFS)
Κάθετες συσκευαστικές μηχανές Vertical (VFFS)
Συσκευαστικές μηχανές Stretch film
Τα τρόφιμα απαιτούν συσκευασίες που εξασφαλίζουν τόσο την ποιότητα όσο και την επέκταση της διάρκειας ζωής τους. Οι συσκευασίες έχουν την κεντρική λειτουργία να διατηρούν το προϊόν φρέσκο και να προσφέρουν ελκυστική παρουσία για τον καταναλωτή.

Οι λύσεις που προσφέρουμε, βοηθούν τους συνεργάτες μας μέσω της κατάλληλης επιλογής εξοπλισμού να βελτιώσουν την απόδοση, την ποιότητα κι άλλους κρίσιμους παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του προϊόντος.

Ξεκινώντας από μεμονωμένες μονάδες για συγκεκριμένες διαδικασίες όπως συσκευαστικές μηχανές traysealer, thermoforming, vacuum, stretchfilm, flowpack, flowvac μέχρι ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής.