Οι αυτόματες μηχανές συσκευασίες τύπου flow pack είναι σχεδιασμένες για να συσκευάζουν μια ευρεία ποικιλία νωπών προϊόντων σε αδιαπέρατο συρρικνούμενο φιλμ (barrier), με τροποποιημένη ατμόσφαιρα σε μορφή συσκευασιών τύπου pillow ερμητικά κλειστές. Αυτός ο τύπος μηχανής απευθύνεται σε αγορές τροφίμων και μη.