Οι αυτόματες μηχανές συσκευασίας thermoforming  χρησιμοποιούν δυο ρολά φιλμ για να διαμορφώσουν τη συσκευασία και να συσκευάσουν αυτόματα πακέτα. Τα πακέτα μπορεί να είναι εύκαμπτα ή σκληρά ανάλογα με την διαμόρφωση της μηχανής ή το φιλμ που χρησιμοποιείται. Αυτός ο τύπος μηχανής απευθύνεται τόσο σε αγορές τροφίμων όσο και σε άλλες αγορές.