Αντιπροσωπείες

Μακροχρόνιες συνεργασίες

Η ΜΑΚΕΛΗΣ συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, με σαφή δέσμευση για την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία, με κατασκευαστικούς ομίλους εταιρειών της βιομηχανίας μηχανημάτων τροφίμων με ενεργή παρουσία στην αγορά, τουλάχιστον 60 ετών. Στόχος μας είναι να χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις τόσο με τους συνεργάτες μας, όσο και με τους πελάτες μας.

https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/marel.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/frey.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/ruhle.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/kerres.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/webomatic.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/ulma.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/dsi.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/pisces.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/hermasa.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/Untitled-1.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/treif.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/astech.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/vaki.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/elpress.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo-rfsystem.png
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/maja.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/fomaco.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/lima.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/07/celciusfood.jpg
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/10/ekomex-logo.webp