Το εύρος των μηχανημάτων που διαθέτουμε, παρέχει τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνολογία που τους προσφέρεται, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα. Στόχος μας είναι να χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις τόσο με τους συνεργάτες μας, όσο και με τους πελάτες μας. Με γνώμονα τα παραπάνω, η εταιρεία μας παρέχει την παράδοση αυτόνομων μηχανημάτων έως και ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής.

Οι λύσεις που προσφέρουμε, λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή και την ασφάλεια, βοηθούν τους συνεργάτες μας μέσω της κατάλληλης επιλογής συστήματος καθαρισμού να βελτιώσουν την απόδοση, την ποιότητα κι άλλους κρίσιμους παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του προϊόντος.
Ξεκινώντας από ιματιοθήκες, πλυντήρια, μέχρι υγειονομικούς σταθμούς καθαρισμού.

Αυτό εξασφαλίζει στους πελάτες μας συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία και είναι η εγγύησή μας για απρόσμενο και δαπανηρό χρόνο διακοπής λειτουργίας των εξοπλισμών.

Τα συστήματα εξοπλισμών είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή/και πλαστικό υλικό χωρίς κίνδυνο διάβρωσης. Όλα τα υλικά είναι εγκεκριμένα για τρόφιμα.

Πραγματοποιείται στεγνή δοκιμή σε όλο τον εξοπλισμό πριν από την αποστολή και η εγκατάσταση πραγματοποιείται από τα ίδια άτομα που έχουν κατασκευάσει τον εξοπλισμό. Ο σχεδιασμός είναι υγιεινός και πληροί τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στη βιομηχανία τροφίμων. Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Τα συστήματα CIP (Clean in Place) είναι διαθέσιμα προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός χρόνος καθαρισμού.