Οι λύσεις που προσφέρουμε, βοηθούν τους συνεργάτες μας μέσω της επεξεργασίας του κρέατος να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, την ποιότητα κι άλλους κρίσιμους παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του προϊόντος.

Ξεκινώντας από μεμονωμένες μονάδες για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως ζύγιση, διαλογή,κοπή και αφαίρεση οστών, έως ολοκληρωμένες λύσεις, όπως γραμμές ταξινόμησης, βαρέλες, φιλετοποίηση, μεριδοποίηση, μαρινάρισμα, τεμαχισμό και ψύξη, οι εξοπλισμοί μας είναι κατασκευασμένοι και προσαρμοσμένοι στο σκληρό περιβάλλον της επεξεργασίας κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή και την ασφάλεια.