Το εύρος των μηχανημάτων που διαθέτουμε, παρέχει τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνολογία που τους προσφέρεται, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα. Στόχος μας είναι να χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις τόσο με τους συνεργάτες μας, όσο και με τους πελάτες μας. Με γνώμονα τα παραπάνω, η εταιρεία μας παρέχει την παράδοση αυτόνομων μηχανημάτων έως και ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής.

Οι λύσεις που προσφέρουμε, βοηθούν τους συνεργάτες μας μέσω της επεξεργασίας των ψαριών να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, την ποιότητα κι άλλους κρίσιμους παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του προϊόντος.

Ξεκινώντας από μεμονωμένες μονάδες για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως ζύγιση, διαλογή, γλασάρισμα, αποπάγωση, αποδερμάτωση, απολέπιση, απεντέρωση, αποκεφαλισμό, τεμαχισμό και αφαίρεση οστών, έως ολοκληρωμένες λύσεις, όπως γραμμές ταξινόμησης, φιλετοποίηση, καπνισμό, ετικετοποίηση, μεριδοποίηση, ψύξη και κονσερβοποίηση, οι εξοπλισμοί μας είναι κατασκευασμένοι και προσαρμοσμένοι στο σκληρό περιβάλλον της επεξεργασίας ψαριών, λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή και την ασφάλεια.