Η σειρά M2 είναι υγειονομικά σχεδιασμένη και διαθέτει διάφορα μεγέθη ανάλογα με το πλάτος των συστημάτων μεταφοράς. Διαισθητικές ρυθμίσεις της πίεσης της αντλίας και της ταχύτητας παραγωγής σε συνδυασμό με μια σταθερή ένδειξη της θερμοκρασίας της άλμης επιτρέπουν την ακριβή και βέλτιστη παραγωγή τροφίμων.

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Ακριβής έγχυση, ελάχιστη επιστροφή άλμης
  • Μέγιστος έλεγχος
  • Συνεχής κατανομή άλμης
  • Δεν μπλοκάρονται οι βελόνες
  • Υγειονομικός σχεδιασμός
  • Φιλικός προς στο χρήστη πίνακας ελέγχου
  • Δυνατότητα εξατομικευμένης εφαρμογής
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/11/M2.png
FGM 26 M2 FGM 44 M2 FGM 54 M2
Αριθμός βελόνων 26 μονές, διπλές ή τετραπλές 44 μονές, διπλές ή τετραπλές 54 μονές, διπλές ή τετραπλές
Κεφαλή βελόνας 20-90 Χτυπήματα το λεπτο 20-90 Χτυπήματα το λεπτο 20-90 Χτυπήματα το λεπτο
Σύστημα μεταφοράς Μεταφορική ταινία από ανοξείδοτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox) Μεταφορική ταινία από ανοξείδοτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox) Μεταφορική ταινία από ανοξείδοτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox)
Πλάτος συστήματος μεταφοράς 350 mm 575 mm 700 mm
Μετακίνηση προϊόντος

30 mm and 50 mm ανά χτύπημα 30 mm and 50 mm ανά χτύπημα 30 mm and 50 mm ανά χτύπημα
Μέγιστο ύψος χτυπήματος 230 mm 230 mm 230 mm
Μέγιστο ύψος προϊόντος 200 mm 200 mm 200 mm
Βάρος 700 kg 780 kg 850 kg

Επιπρόσθετες πληροφορίες