Εξοπλισμοί

Η επεξεργασία, η συσκευασία και ο εξοπλισμός προστασίας τροφίμων πρέπει να γίνεται συμφώνα με βασικούς κανόνες υγιεινής και να χρησιμοποιούνται μηχανήματα, που έχουν σχεδιαστεί βάσει προδιαγραφών υγιεινής. Τα μηχανήματα και τα μέσα ατομικής προστασίας που πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής περιορίζουν τον κίνδυνο μόλυνσης των τροφών και διασφαλίζουν εύκολο καθαρισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συστημάτων αυτοελέγχου.

Οι προδιαγραφές για την υγειονομική σχεδίαση των μηχανημάτων διαμορφώνονται από τον οργανισμό European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG) και απευθύνονται τόσο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όσο και στους προμηθευτές εξοπλισμού.

Η Makelis οφείλει και λαμβάνει υπόψη αυτές τις προδιαγραφές, τόσο στη μεταπώληση όσο και στον υγειονομικό σχεδιασμό των μηχανημάτων, καλύπτοντας τις τελευταίες προδιαγραφές υγιεινής που χρησιμοποιούν οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, όπως αυτές αποτυπώνονται στη νομοθεσία, σε πρότυπα και οδηγίες, ασκώντας άμεση επιρροή στις επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων οι οποίες με τη σειρά τους πρέπει να εγγυηθούν την ασφάλεια των τροφών που προσφέρουν στους καταναλωτές.

Σήμερα, οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, αντιμέτωπες πλέον με τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, επιλέγουν να ενσωματώσουν στις διαδικασίες παραγωγής τους όλες τις προδιαγραφές που εγγυώνται την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων τους επιλέγοντας τη Makelis.