Για πάνω από 30 χρόνια, η Vaki παρέχει στους πελάτες της καινοτόμα προϊόντα και προσφέρει υψηλή ποιότητα και αξία στην αυξανόμενη πελατειακή της βάση. Εστιάζει στην καταμέτρηση των ψαριών και στην εκτίμηση μεγέθους. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των προϊόντων της είναι ότι προσφέρουν στον χρήστη ακριβείς πληροφορίες για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων. Αυξάνουν επίσης το επίπεδο αυτοματισμού και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα τόσο στην ιχθυοκαλλιέργεια όσο και στην έρευνα για τα άγρια ψάρια. Ως πρωτοπόροι στον κλάδο, παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας, από τα εκκολαπτήρια έως τη συγκομιδή.