Ο σταθμός καθαρισμού βουρτσών καθιστά πολύ εύκολο και πρακτικό τον καθαρισμό των βουρτσών. Χάρη στο πιστόλι ψεκασμού και τον εύκαμπτο σωλήνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό κάθε βούρτσας Elpress .Ο σταθμός καθαρισμού βούρτσών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λουτρό εμποτισμού για την απομάκρυνση της βρωμιάς.

Η σφαιρική βαλβίδα διασφαλίζει ότι το νερό θα αποστραγγιστεί έξω από το σταθμό. Ο σταθμός είναι κατάλληλος για βούρτσες μέγιστου μήκους 1500 mm.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/tmp78002407wFe6qN.webp