Μηχανή συσκευασίας περιτύλιξης οριζόντιας ροής (HFFS) για συσκευασία τύπου pillow (μαξιλάρι) τριών συγκολλήσεων για νωπά τρόφιμα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (ΜΑΡ).

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ιδανικό για ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία νωπών τροφίμων. Η τεχνολογία του παρέχει υψηλό βαθμό ευελιξίας και επιτρέπει την απόκτηση υψηλής ποιότητας ερμητικά κλειστών συσκευασιών.

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Ηλεκτρονική μηχανή που τροφοδοτείται από πολλούς ανεξάρτητους κινητήρες
  • Υγειονομικός σχεδιασμός
  • Mεταφορική ταινία τροφοδοσίας
  • Πίνακας ελέγχου
  • Οι λειτουργίες “No product – no bag” και “Misplaced product” είναι στάνταρ σε αυτό το μηχάνημα

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Συσκευαστική μηχανή flow pack, συσκευασία, flow pack, μαξιλάρι, packaging, flow pack, pillow pack