Τα συστήματα COMBI είναι ιδανικά για την διαχείριση μεγάλου αριθμού ατόμων σε καθημερινή βάση. Το προσωπικό περνάει από τα COMBI γρήγορα και υγειονομικά. Διατίθενται ως διπλές είσοδοι ή έξοδοι. Επιπλέον, είναι δυνατή η σύνδεση των COMBI σε μια κεντρική παροχή χημικών, για να αποφευχθεί η ανάγκη μεταφοράς χημικών ουσιών.

Δυνατότητες συνδυασμού εφαρμογών

  • Καθαρισμός σολών
  • Απολύμανση σολών
  • Απολύμανση χεριών
  • Καθαρισμός και στέγνωμα χεριών

Ειδικά Χαρακτηριστικά

  • Δυνατότητα διαχείρισης υψηλού αριθμού ατόμων
  • Χαμηλή συντήρηση
  • Ένδειξη στάθμης χημικού
  • Υγειονομικός σχεδιασμός

Επιπρόσθετες πληροφορίες

https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/83205300-COMBI-BB-DD-1500.webp