Οι αυτόματες μονάδες δοσομέτρησης είναι κατάλληλες για τον καθαρισμό ή την απολύμανση των χεριών κατά την είσοδο σε χώρους παραγωγής. Όταν τα χέρια εισάγονται στους κυλίνδρους, οι αισθητήρες ενεργοποιούν τον ψεκασμό του απολυμαντικού ή του σαπουνιού.  Μετά τον ψεκασμό των χεριών η μπάρα ελευθερώνεται και επιτρέπει στον εργαζόμενο να περάσει στον επόμενο χώρο

Ειδικά Χαρακτηριστικά

  • Ένδειξη στάθμης χημικού
  • Δοσολογία χημικών στο πάνω και στο κάτω μέρος των χεριών
  • Υγειονομικός σχεδιασμός
  • Εύκολη ρύθμιση δοσολογίας χημικού

Μοντέλα

HDT-WM-R/L / HST-WM-R/L

HD-WM / HS-WM

HDT-WM-R/L / HST-R/L

Επιπρόσθετες πληροφορίες