Μοντέλα

https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/78001307-Papierkorf-dicht-1.webp

Καλάθι χαρτιού, κλειστό

Χωρητικότητα:
40 l
Πλάτος:
350 mm
Βάθος:
250 mm
Ύψος:
450 mm
https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/78001325-1-Papierkorf-Open.png

Καλάθι χαρτιού, κλειστό

Χωρητικότητα:
120 l
Πλάτος:
400 mm
Βάθος:
400 mm
Ύψος:
750 mm
https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/78001325-Papierkorf-Open-1.png

Καλάθι χαρτιού

Χωρητικότητα:
35 l
Πλάτος:
350 mm
Βάθος:
250 mm
Ύψος:
400 mm
https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/Basket-Swing.jpg

Καλάθι απορριμμάτων

Χωρητικότητα:
35 l
Πλάτος:
410 mm
Βάθος:
310 mm
Ύψος:
750 mm
https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/78001265-Afvalbak-Voetpedaal-60-Liter.png

Ανοξείδωτο καλάθι απορριμμάτων

Χωρητικότητα:
60 ή 120 l
Πλάτος:
475 mm
Βάθος:
400 mm
Ύψος:
925 mm

Ποδοκίνητος

https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/78001303-Afvalzakhouder.png

Συγκρατητής σακούλας απορριμμάτων

Πλάτος:
530 mm
Βάθος:
650 mm
Ύψος:
950 mm

Κατάλληλο για σακούλες απορριμμάτων 120 l

https://makelis.com/wp-content/uploads/2024/01/Afvalzakhouder-wandmodel-2.png

Συγκρατητής σακούλας απορριμμάτων τοίχου

Κατάλληλο για σακούλες απορριμμάτων 120 l

Πλάτος:
335 mm
Βάθος:
550 mm
Ύψος:
185 mm

Επιπρόσθετες πληροφορίες