Μηχανολογική μελέτη και σχεδιασμός εργοστασίων

Μηχανολογική μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων αυτοματισμού βάσει των αναγκών και των προϊόντων του πελάτη.
Εξυπηρέτηση προσαρμοσμένη για κάθε ανάγκη
Κατασκευή μηχανημάτων βάσει των τελευταίων υγειονομικών κανόνων και κανονισμών παραγωγής.
Συνδυασμός υπαρχόντων και νέων μηχανημάτων με συστήματα αυτοματισμών και μεταφορών.