Η Elpress είναι καινοτόμα για πάνω από 40 χρόνια. Καταφέρνει πάντα να παραμένει μπροστά στην ανάπτυξη της αγοράς, αντιμετωπίζοντας τα πιο διαφορετικά θέματα υγιεινής με εφευρετικό και επιτυχημένο τρόπο. Έτσι είναι σε θέση να αναπτύξει, να παράξει, να διατηρήσει και να παράσχει αποτελεσματικές λύσεις υγιεινής.