Η Marel ξεκίνησε ως καινοτόμος στην τεχνολογία ζύγισης για την ισλανδική βιομηχανία ψαριών δεκαετίες πριν από την ίδρυση της εταιρείας το 1983.
Επεκτείνει συνεχώς την εμβέλεια των υπηρεσιών της, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τις καινοτόμες δυνάμεις στις βιομηχανίες επεξεργασίας ψαριών, κρέατος και πουλερικών, όπου συνεργάζεται με τους πελάτες της για να μεταμορφώσει τον τρόπο επεξεργασίας των τροφίμων.