Συστήματα Injection

Η σειρά M2 είναι υγειονομικά σχεδιασμένη και διαθέτει διάφορα μεγέθη ανάλογα με το πλάτος των συστημάτων μεταφοράς. Διαισθητικές ρυθμίσεις της πίεσης της αντλίας και της ταχύτητας παραγωγής σε συνδυασμό με μια σταθερή ένδειξη της θερμοκρασίας της άλμης επιτρέπουν την ακριβή και βέλτιστη παραγωγή τροφίμων.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Ακριβής έγχυση, ελάχιστη επιστροφή άλμης
 • Μέγιστος έλεγχος
 • Συνεχής κατανομή άλμης
 • Δεν μπλοκάρονται οι βελόνες
 • Υγειονομικός σχεδιασμός
 • Φιλικός προς στο χρήστη πίνακας ελέγχου
 • Δυνατότητα εξατομικευμένης εφαρμογής
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/11/M2.png
FGM 26 M2 FGM 44 M2 FGM 54 M2
Αριθμός βελόνων 26 μονές, διπλές ή τετραπλές 44 μονές, διπλές ή τετραπλές 54 μονές, διπλές ή τετραπλές
Κεφαλή βελόνας 20-90 Χτυπήματα το λεπτο 20-90 Χτυπήματα το λεπτο 20-90 Χτυπήματα το λεπτο
Σύστημα μεταφοράς Μεταφορική ταινία από ανοξείδοτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox) Μεταφορική ταινία από ανοξείδοτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox) Μεταφορική ταινία από ανοξείδοτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox)
Πλάτος συστήματος μεταφοράς 350 mm 575 mm 700 mm
Μετακίνηση προϊόντος

30 mm and 50 mm ανά χτύπημα 30 mm and 50 mm ανά χτύπημα 30 mm and 50 mm ανά χτύπημα
Μέγιστο ύψος χτυπήματος 230 mm 230 mm 230 mm
Μέγιστο ύψος προϊόντος 200 mm 200 mm 200 mm
Βάρος 700 kg 780 kg 850 kg

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Η σειρά M3 διαθέτει τέσσερα διαφορετικά μεγέθη, το καθένα με διαφορετικό αριθμό διαμορφώσεων κεφαλής, επιτρέποντας την πλήρη προσαρμογή. Η εγκατάσταση και η χρήση των συγκεκριμένων μοντέλων είναι εύκολη, λόγω του αρθρωτού σχεδιασμού, των πανομοιότυπων προγραμμάτων και της εφαρμογής των ίδιων αρχών κατασκευής σε όλα τα εξαρτήματα και τους ελέγχους.

Ειδικά χαρακτηριστικά

 • Μέγιστος έλεγχος κίνησης
 • Αξιοπιστία – ακόμα και σε δύσκολο περιβάλλον
 • Βελτιστοποιημένη ροή από την αντλία στο προϊόν
 • Έξυπνο λογισμικό για βελτίωση διαχείρισης παραγωγής
 • Δυνατότητα εξατομικευμένης εφαρμογής
https://makelis.com/wp-content/uploads/2023/11/M3_aaben.png
FGM 48 FGM 64 FGM 88 FGM 112
Κεφαλή βελόνας 1-90 Χτυπήματα το λεπτό 1-90 Χτυπήματα το λεπτό 1-90 Χτυπήματα το λεπτό 1-90 Χτυπήματα το λεπτό
Σύστημα μεταφοράς Μεταφορική ταινία – από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox) Μεταφορική ταινία – από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox) Μεταφορική ταινία – από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox) Μεταφορική ταινία – από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό (PEHD, Intralox)
Πλάτος συστήματος μεταφοράς 420 mm 550 mm 750 mm 950 mm
Μονή κεφαλή Διπλή κεφαλή Τριπλή κεφαλή Τετραπλή κεφαλή
FGM 48 980 kg 1370 kg
FGM 64 1070 kg 1470 kg 1870 kg
FGM 88 1240 kg 1675 kg 2350 kg 2785 kg
FGM 112 1650 kg 2100 kg 2850 kg 3300 kg

Επιπρόσθετες πληροφορίες